Frukostseminarium: SAP Data Management

10:e Maj, Stockholm

Digital transformation och lanseringen av S/4 HANA påverkar hur företag bedriver sin verksamhet och beroendet av korrekt data och snabba SAP processer ökar.

Ta tillfället att lära dig hur uppdateringar i SAP kan automatiseras och hur ditt företags konkurrenskraft kan skärpas genom färre fel, kortare processtider och lägre kostnader.


Winshuttle Innovation Forum

Toronto, ON

Onsdag den 10:e Maj 2017
8:30 - 11:00
Admission is Complimentary

Radisson Blu Stockhom Royal Viking
Vasagatan 1
101 24, Stockholm

Varför bör du delta:

  • Eventet är gratis och ger möjlighet att nätverka med andra företag som kör SAP och har liknande data- och verksamhetsutmaningar.
  • Se hur man kan spara tid och säkra governance genom att automatisera upp- och nedladdningar till alla SAP moduler (SD, MM, FI/CO, HCM, etc) och Netweaver baserade SAP system
  • Hör andra kunders berättelser och hur de framgångsrikt har minskat kostnader, reducerat fel och kortat ledtider.
  • Förbered dig att migrera till S/4HANA genom att lära dig mer om hur migrering kan underlättas genom SAP-Excel integration.


Agenda:

Seminariet börjar 8:30 och slutar 11:00. Frunkost ingår.  

Keynote - Winshuttles Nordenansvarige,Henrik Nyberg, berättar om vanliga utmaningar inom Data Management, de best practices som vuxit fram och hur företag framgångsrikt använt dem. Hör hur man gjort sig redo för ökad digitalisering och förberett sig för att migrera till S/4 HANA.

Case Studies - Hör om hur andra SAP kunder har utvecklat sin verksamhet tillsammans med Winshuttle för att automatisera datahantering i SAP och hur de reducerat processtider och minskat kostnader.

Demos – Se med egna ögon hur snabbt och enkelt det kan vara att automatisera långsamma, manuella eller e-mail baserade processer genom att:
  • Enkelt flytta data mellan SAP och Excel och använda Excel som gränssnitt för repetitivt arbete och massuppdateringar.
  • Få på plats processer där man automatiserar datainsamling när nya leverantörer, material, etc ska skapas. Med enkla webgränssnitt, workflow och regler kortas processtider och governance säkras.
  • Få kontroll på datakvalitet, compliance, säkerhet och behörighet i din datahantering.


Please note: Some topics will be presented in English. 

Register Now!

Date: Wednesday, March 22

Time: 12:00 pm - 3:00 pm

Date: Thursday, May 10
Time: 8:30 - 10:00